Wykonujemy prace w zakresie wiercenia:

– roboty wiertnicze nie podlegającym rejestracji i zgłaszaniu,

– roboty wiertnicze w oparciu o projekty geologiczne i zezwolenia wg obowiązującej ustawy,

– wszelkie roboty inżyniersko-wiertnicze,

– roboty geologiczno-wiertnicze,

– roboty hydrologiczno-wiertnicze.

 

  Wykonujemy prace w zakresie uzdatniania wody:

– budowa nowych stacji uzdatniania wody w skali makro, jak i mikro (domki jednorodzinne),

– modernizacje istniejących stacji uzdatniania wody,

– wymiana złóż filtracyjnych w odzielaziaczach i odmanganiaczach

   (żwirki filtracyjne kwarcowe)

– dobór technologii uzdatniania wody,

– konserwacja stacji uzdatniania wody

– wstępnego pomiaru żelaza w wodzie,

 

  Prowadzimy sprzedaż:

– rur stalowych używanych o średnicach od ø 150 do ø 1500,

– tabliczek oznaczeniowych wodociągowych typu: Z, D, H

– tabliczek oznaczeniowych gazowych typu: Z, U, W, Ks, T, Pz, G