wiercenie studni

Najlepszym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych są studnie wiercone, które

ujmują wodę z głębszych warstw wodonośnych. Pokłady wody w tych warstwach

są znaczne, a woda jest dobrej jakości.

 

Sześcioosobowa rodzina zużywa na dobę nie więcej niż 1,5 m3 wody, co nie przekracza

wyznaczonych przez prawo maksymalnych wartości poboru wody. Jeśli zapotrzebowanie

jest większe lub woda ma być czerpana z większej głębokości, potrzebne jest pozwolenie

wodnoprawne tzw. operat wodnoprawny wykonany przez hydrogeologa lub uprawnionego

projektanta

 

 

Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy ustawy

Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego.

 

Według Prawa Wodnego właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia ( pozwolenie

wodnoprawne) korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody

nie przekracza 5 m3/dobę, a wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa

niż 0,5 m3/h. Jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wody. Głębokość studni wierconej

(głębokość odwiertu) nie może przekroczyć 30 m.

 

Według Prawa Górniczego i Geologicznego do wykonania studni wierconej

jest konieczne:

– opracowanie projektu odwiertu studni,

– zatwierdzenie projektu przez wojewodę (decyzja),

– wykonanie odwiertu studni,

– opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconej studni,

– zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja)

– oraz zarejestrowanie studni, czyli otrzymanie dla niej karty re

 

Dokumentacja wynikowa decyduje o odpowiednim dobraniu pompy oraz urządzeń

do uzdatniania wody. Określa nam trzy podstawowe parametry studni:

– dopuszczalną wydajność studni,

– poziom zwierciadła statycznego wody,

– depresję