Jak wiercimy

Jak wiercimy studnie

Studnie Abisyńskie

Wykonywana przez wkręcanie lub wbijanie w grunt rury z filtrem zakończonej stożkowatym ostrzem – aż do warstwy wodonośnej. Pobieranie wody następuje przez pompowanie ręczną dźwignią, co powoduje ruch tłoka i podniesienie słupa wody. Może pobierać wodę z głębokości 3-7 m (do ujmowania wody zaskórnej lub gruntowej).

Studnie głębinowe

Wykonywane są z atestowanych rur i filtrów plastikowych. W otworze studziennym umieszczana jest pompa głębinowa, która musi być tak usytuowana, aby byłą stale pod powierzchnią lustra wody. Studnie głębinowe mają większą średnicę niż studnie abisyńskie, bo we wnętrzu studni znajduje się pompa głębinowa. Pompa głębinowa może być w każdej chwili wyjęta ze studni i zamieniona na inną.

Studnie głębinowe mają większą wydajność od abisyńskich.

wiertnica mała do wykonania studni głębinowej