Oferta

Oferta firmy Studnie Bydgoszcz Leszek Włodarczyk

Wykonujemy prace w zakresie wiercenia:

 • roboty wiertnicze nie podlegające rejestracji i zgłaszaniu,
 • roboty wiertnicze w oparciu o projekty geologiczne i zezwolenia wg obowiązującej ustawy,
 • wszelkie roboty inżyniersko-wiertnicze,
 • roboty geologiczno-wiertnicze,
 • roboty hydrologiczno-wiertnicze,
 • odwierty: geologiczne, przekrojowe, hydrologiczne, górnicze oraz inne.

Wykonujemy prace w zakresie uzdatniania wody:

 • dobór technologii uzdatniania wody,
 • konserwacja stacji uzdatniania wody
 • wstępnego pomiaru żelaza w wodzie,
 • budowa nowych stacji uzdatniania wody w skali makro, jak i mikro (domki jednorodzinne),
 • modernizacje istniejących stacji uzdatniania wody,
 • wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach i odmanganianaczach (żwirki filtracyjne kwarcowe),
 • wymiana złóż filtracyjnych.

Wykonywane zlecenia- wiernica- zbiorniki

Prowadzimy sprzedaż:

 • rur stalowych używanych o średnicach od ø 150 do ø 1500,
 • tabliczek oznaczeniowych wodociągowych typu: Z, D, H
 • tabliczek oznaczeniowych gazowych typu: Z, U, W, Ks, T, Pz, G

tabliczki oznaczeniowe do wody         tabliczki oznaczeniowe do gazu

Zapraszamy do współpracy firmy geologiczne, geodezyjne, budowlane, hydrologiczne oraz osoby indywidualne. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz licznych szkoleniach i uzyskanych uprawnieniach odpowiemy na większość zadawanych pytań.